leiderschap

stem vrouw

media_xl_6761180

(c) campagne stemvrouw.be

Stem op vrouwen is een oproep die elke verkiezing opnieuw terugkomt. En  terecht. De campagne waarin ‘oude politieke krokodillen’ vrouwen aan de macht promoten, illustreert hoe we evolueren naar een wereld met steeds meer zin voor evenwicht toont tussen de archetypes van mannelijk en vrouwelijk leiderschap.

In de tijd van Claes, Decroo en nog veel langer daarvoor was macht mannelijk. Soms opbouwend en visionair, met wat ongeluk afbrekend en autoritair. Maar steeds uitgeoefend door mannen, vanuit een vorm van min of meer rigide en gecontroleerde ordening. De vrouw kreeg een plaats naast het fotoframe of werd hoogstens bedankt met een vermelding als steun en toeverlaat. Ze werd gekoesterd in haar archetype van zorgende drager op de achtergrond. Misschien daarom niet minder bepalend, maar in ieder geval steeds zo goed als onzichtbaar.

Gelukkig wierpen de na-oorlogse emancipatiebewegingen deze schaduw stelselmatig van zich af. Hun strijd voor een stapsgewijze ontvoogding zorgde voor meer gelijkheid van kansen tussen mannen en vrouwen. Tot op de dag van vandaag. Alleen is de strijd van gisteren niet meer die van nu. De begrippen ‘leiderschap’ en ‘macht’ krijgen immers stap voor stap een meer volwassen betekenis, met een groter natuurlijk evenwicht tot gevolg.

Democratisering
Feit is dat leiderschap democratiseert. Het wordt in de wereld van vandaag onmogelijk om te heersen vanuit een vorm van rigide controle. Daar waar het gebeurt, ontstaan steeds sneller hevige brandhaarden die nog moeilijk blusbaar lijken. En terecht. We leven op een markt en in een maatschappij waarin als de weerwind coalities van gelijkgezindheid voor of tegen een bepaalde machtsconcentratie ontstaan. Kiezers en kopers lijken steeds meer naar wasdom te groeien en tweeten de rigide dogma’s van grote leiders meteen de verdoemenis in.

Ook in het bedrijfsleven speelt dit. De mondige medewerker laat zich niet stroomlijnen in het keurslijf van de CEO. Er moet gedialogeerd en geconverseerd worden. Beslissingen moeten samen genomen worden, er moet draagvlak ontstaan. Steeds meer bepaalt de grondstroom van een samenleving wat er aan de oppervlakte gebeurt. Kijk maar hoe een jong initiatief als Ringland in geen tijd weegt op de besluitvorming en een stuk van het verkiezingsdebat naar zich toe lijkt te trekken.

Een mooi evenwicht
Echte leiders realiseren dus hun visie via een organische, flexibele dialoog met hun omgeving. Vanuit een kwetsbare opstelling ontwikkelen ze een diep begrip over wat mensen ervaren. En ze beschikken over het talent om deze grondstroom te synthetiseren in een daadkrachtig maar gedragen beleid. Noem het gerust een groeiende vervrouwelijking van de macht. Want het is net dat wat de door mannen opgeëiste autoritaire leiderschapsstijl van gisteren, wordt vandaag in alle openheid aangevuld met een eerder zorgende en begripsvolle basishouding. Burgerinitiatieven zijn daarin voedende signalen van onderlinge verbinding die de macht corrigeren naar een juister evenwicht tussen daad- en draagkracht, die als het yang en yin zijn van modern leiderschap. En zoals elke beweging die van onderuit groeit, kan ze niet gestopt worden.

Het is alsof de vrouwen die nog geen 50 jaar geleden hun stille kracht geruisloos uitoefenden, nu in volle kracht zichtbaar worden om de wereld meer in balans te brengen. De ‘womanpower’ die vroeger naast de foto viel, zal daarom steeds zichtbaarder worden. Meer nog, de vraag ernaar zal groeien.

Categorieën:leiderschap

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s