economie

ONTCIJFER JEZELF

De zomer is voorbij. Tijd om weer volop in het werkritme van elke dag te duiken. Je ziet dat steeds meer mensen dat proberen te doen op een andere manier dan vroeger.

Ze voelen dat die grote geobjectiveerde, gestructureerde getallenwereld die steeds meer en betere cijfers wil, botst op zijn eigen grenzen. En ze vallen terug op de hoogst subjectieve wereld van het eigen gevoel, dat opnieuw veel meer dan vroeger de maatstaf en kompas wordt voor keuzes die ze maken. Zo gaan ze op zoek gaan naar wegen om hun leven te ‘ontcijferen’ en meer menswaarde in te bouwen. Kijk maar hoe de dagelijkse ratrace naar meer steeds duidelijker verdwaalt in een bos van burn-outs. Waardoor de wedloop niet anders kan dan even vertragen om stil te staan bij de essentie achter de cijfermuur waar we stilaan collectief opbotsen.

Steeds meer mensen stappen vanuit een groter individueel bewustzijn de wereld in. ‘Wie ben ik’ wint vandaag onmiskenbaar terrein op de vraag ‘Wat heb ik?’. Ze zoeken steeds duidelijker naar ‘zin’ voor zichzelf in de wereld waarin ze leven. Wat maakt me gelukkig, waarom doe ik wat ik doe, waar wil ik heen in mijn leven: het zijn rijke complexe wezensvragen waar je niet met cijfers op kunt antwoorden. Maar waar je onmiskenbaar heen geleid wordt als je écht stilstaat bij je leven. In het zoeken naar antwoorden daarop, opent zich naast de wereld van ratio en getallen, de rijke complexe context van het gevoel, ervaring, intuïtie en emoties. Zo wordt het andere stuk van ons wezen en onze werkelijkheid opnieuw fundamenteel aangeraakt. Door ook dit aspect aan te spreken, worden we bewuster en maken we ook bewustere keuzes.

Soms wordt gezegd dat we leven in een periode van ‘nieuwe verlichting’. Als dat zo is, dan is het grootste kenmerk ervan dat de mens beseft dat hij meer is dan een cijferwezen. En daardoor zijn persoonlijke belevingswereld uitdrukkelijk en bewust inzet in het leven van elke dag.

Dit bredere bewustzijn vertaalt zich ook in andere fenomenen. Zo zie je nieuwe generaties er bijvoorbeeld al eens voor kiezen om minder te werken en zo meer tijd voor gezin of hobby’s te hebben. Ze kiezen voor een rijkere betekenis in hun leven, ook al impliceert dit minder geld. Of kijk naar bedrijven die hier en daar steeds uitdrukkelijker de ‘zin’ van hun bestaan benoemen, die de klassieke missie ver overstijgt. Ze formuleren een veel breder doel waarrond ze met medewerkers en consumenten een echte menselijke meerwaardecultuur ontwikkelen. En ook consumenten gaan uitdrukkelijker op zoek naar de menswaarde achter de getallen. Kijk naar de tendens om vandaag opnieuw meer producten te kopen bij de handelaar of boer in de buurt. Dat geeft rust, veiligheid en een beter gevoel. Het voegt menswaarde en betekenis toe aan de ruil. Winkelketens die vandaag investeren in ‘de korte keten’, zijn de succesverhalen van morgen.

Vanuit dezelfde geest wordt overal in de hele wereld geëxperimenteerd met nieuwe kleine micro-economieën waarin beperkte alternatieve betaalmiddelen de ruil tussen buren en buurten opnieuw organiseren. Zo groeien nieuwe gesloten welvaarts-circuits van en voor gewone mensen.

Het zijn allemaal signalen waaruit blijkt dat mensen zich beter voelen bij een economische ruil waarin je je niet blind staart op het geld, maar je opnieuw oog hebt voor je eigenwaarde en voor die van de andere spelers in het spel.

Misschien krijgen we wel energie als we vanuit dat oogpunt opnieuw in het werkritme van elke dag stappen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s